Arbete på gång- och cykelvägen

Arbete på gång- och cykelvägen

Under torsdagen och fredagen, den 24-25 oktober, kommer arbete att utföras på gång- och cykelvägen söder om kvarteret Smedjan på Pottholmen.