Järnvägsbommarna över Österleden fällda skapar kaos i trafiken

På lördagseftermiddagen fälldes järnvägsbommarna över Österleden i höjd med Verkökrysset. 
 
Även utfarten från Gullberna är stoppad av bommar. 
Prognosen är oklar över när problemet är åtgärdat.
 
Text och bild
Suzanne Wernersson Linslusfoto