Elden spred sig

Vid lunch på fredagen larmades räddningstjänsten till en brand i terrängen mitt i Nävragöl.

Styrkor från två stationer jobbar just nu på platsen där ett stort rökmoln syns.
Tack vare en snabb insats anses spridningsrisken minimal. Runt eldhärden ligger villor men i nuläget är ingen av dem direkt hotade. Branden har spridit sig till ett vedlager hälsar Rickard Thörn
Björn Hansson Linslusfoto