Landskapet på Saltö öppnas upp

Landskapet på Saltö öppnas upp

Nu påbörjas ett större röjningsarbete på naturområdet på Saltö för att göra det möjligt att ströva även utanför gångbanan.