Del av Saltsjöbadsvägen tillfälligt avstängd

Del av Saltsjöbadsvägen tillfälligt avstängd

Det är dags att byta ut tryckavloppsledningen i Wämöviken för att säkra att avloppsvatten inte släpps ut i havet. Det är ett omfattande arbete och för att ledningen ska kunna bytas ut måste Saltsjöbadsvägen grävas av och därmed stängs en del av vägen av mellan vecka 39 och 42.