Trafikavstängningar bilfriadagen 21 september

Lördagen den 21 september kommer flera gator att stängas av för
biltrafik för att visa på vilka möjligheter som finns när gator och torg
öppnas för annat än bilar.

* Delar av Stortorget kommer stängas av för för biltrafik från och med
fredagen den 20 september från klockan 12.00.
* Under lördagen kommer delar av Stortorget, Hantverkaregatan, Norra
Smedjegatan, Rådhusgatan, Ronnebygatan och Borgmästaregatan att
stängas av för biltrafik.
* Avstängningarna för biltrafiken upphör succesivt från och med
klockan 16.00 lördagen den 21 september.