Rivningen av Mogården är påbörjad

Rivningen av Mogården i Rödeby är påbörjad. Har tidigare bedrivits
sjukhem, nu senast var det daglig verksamhet för personer med
funktionsvariationer i byggnaden. I källaren har även Rehabcenter haft
sina lokaler.

Text och bild

Suzanne Wernersson, Linlusfoto.se