Senorens badplats åter öppen.

Senorens badplats åter öppen

På grund av förhöjd bakteriehalt i vattnet häromveckan avrådde
Karlskrona kommun från bad vid Senorens badplats. Nya vattenprover visar på godkända värden och badplatsen har öppnats igen.