Asfaltering under augusti och september

Asfaltering under augusti och september

Begränsad framkomlighet på Östra Hamngatan, Polhemsgatan, korsningen
Österleden/Verkövägen, Gullbernavägen samt Vedeby gata och August
Palmgrens väg.

Följ skyltningen på plats och välj om möjligt alternativa vägar.

Östra Hamngatan från Skeppsbrokajen (Länsstyrelsen) mot Aspöfärjan
samt första biten av Drottninggatan

Måndag 26 juni – fräsning
Onsdag 28 augusti – asfaltering, om vädret tillåter

Polhemsgatan

Från korsningen Polhemsgatan/Valhallavägen till korsningen
Polhemsgatan/Gyllenstjärnas väg.

Tisdag 27 augusti – fräsning
Måndag 2 september – Asfaltering, om vädret tillåter

Korsningen Österleden/Verkövägen och Gullbernavägen

Måndag 26 augusti – tisdag 27 augusti (eftermiddag – natt) – fräsning
Torsdag 29 augusti – fredag 30 augusti (eftermiddag – natt) –
asfaltering, om vädret tillåter

Del av Vedeby gata och August Palmgrens väg

Från korsningen Vedeby gata/Afvelgärdevägen mot Circle K.

Måndag 2 september – asfaltering, om vädret tillåter