Informationsmöte om nytt omvårdnadsboende i Rödeby

Informationsmöte om nytt omvårdnadsboende i Rödeby

Äldreförvaltningen rustar för framtiden. I höst börjar byggnationen av ett nytt omvårdnadsboende i Rödeby. 

På informationsmötet kommer medborgare att få höra äldrenämndens ordförande Eva-Lotta Altvall samt tjänstemän från kommunen berätta om planerna för omvårdnadsboendet i Rödeby.

Tid: Måndagen den 26 augusti, klockan 18.30-19.30
Plats: Rödebyskolan, aulan