Spolningar av vattenledningsnätet i Rödeby

Spolningar av vattenledningsnätet i Rödeby

Ett underhållsarbete med renspolning av vattenledningsnätet kommer att utföras i området Rödeby och Inglatorp under perioden 26 augusti till 10 oktober.