Tillåtet att elda när förbudet hävs

Det nuvarande eldningsförbudet i Blekinge upphör att gälla från och med
måndagen den 5 augusti kl 14.00. Detta har länsstyrelsen beslutat.

När eldningsförbudet upphör innebär det att det åter är tillåtet att
elda och grilla i skog och mark i Blekinge.

Även när det är tillåtet att elda är det bra att tänka på följande tips
som är särskilt aktuella vid eldningsförbud.

* Arbete i skog och mark med maskiner kan orsaka gnistor eller
varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående
maskiner med mera).
* När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan
antända torrt gräs.
* Lämna inte glas i naturen.