Farligt ämne i hamnbassäng

Räddningstjänsten och ambulans har larmats till ett utsläpp av farligt ämne i hamnbassängen vid ett örlogsfartyg

Exakt varför man larmat även ambulans är just nu lite oklart 
Björn Hansson, ansvarig utgivare, Linslusfoto