Begränsad framkomlighet

Begränsad framkomlighet längs med Borgmästarekajen

Under vecka 19, den 6-10 maj samt vecka 20, den 15-17 maj genomförs beläggningsarbeten längs Borgmästarekajen, från Pottholmen till Saltöbron, på båda väghalvorna. Under dessa dagar kommer det vara en begränsad framkomlighet.

Läs mer på karlskrona.se