Sjö- och våtmarkskalkning under vecka 11

För att motverka försurningen kommer kalkning att genomföras av sjöar
och våtmarker i Karlskrona.

Kalkning kommer att göras inom Lillåns, Lyckebyåns, Silletorpsåns och
Nättrabyåns avrinningsområden. Kalkningen är planerad till början av
vecka 11 och kommer att pågå under cirka tre dagar.

Spridningen görs med helikopter och tiden kan förskjutas något eftersom
arbetet är beroende av väderförhållandena.