Föräldramöte med fokus på utmanande lärande

Karlskrona kommun bjuder in vårdnadshavare för barn i förskola,
grundskola och gymnasieskola till en kväll med fokus på utmanade lärande
och hur vårdnadshavare kan stötta sitt barn.

Karlskrona kommun berättar om den treåriga utbildningssatsningen
utmanande lärande och betydelsen av dialog och undervisning.

Marianne Skogvoll och Therese Hagström från företaget Challenging
learning föreläser om rollen som vårdnadshavare och hur vårdnadshavaren
kan stödja sitt barns utveckling.

*Tid:* tisdag 12 mars, klockan 18.30-20.00, för vårdnadshavare med barn
i förskola
och onsdag 13 mars, klockan 18.30-20.00, för vårdnadshavare med barn i
grundskola eller gymnasieskola
*Plats:* af Chapmangymnasiet, aula A, Drottninggatan 49