Miljöbomben soptippen i Vedeby

Presskonferens med kort varsel Gullberna Soptipp.

Så löd rubriken.

Den 3 mars promenerade en person igenom kulverteringen av Vedeby bäck. De fynd som gjordes var skrämmande.

Bäcken kulverterades 1967 och det gjordes för att dagvattnet från bl a
Kungsmarken skulle kunna komma ut till havet. Ovanpå kulverten ligger
10-12 meter med massor/sopor. Under hösten 2018 påbörjades bygget av en
solcellspark med utanpåliggande solceller, alltså har man inte grävt ner
något i marken vid byggandet av solcellsparken.

Kulverteringen består av cementrör och är ca 300 meter i längd. Detta
räknat från tvätthallen bakom Mekonomen till Leksakshuset.

Soptippen upphörde 1978 då verksamheten flyttas till Mältan (fd
Bubbetorp). De sopor som ligger här i Vedeby består till stora delar av
miljögifter. Utmärkande är bl a galvaniseringsvätska från ett
”spikbruk”, bly – och en hel del kvicksilver mm mm.

Vid promenaden i cementröret filmades det och det togs bilder. På
bilderna kan man tydligt se att på de sista 100 metrarna har cementröret
säckat ihop och stora sprickor är synliga. Även en större sten ses ligga
i röret. Denna sten uppskattar aktionsgruppen ha legat i röret i många år.

Då vattennivån i rören är i höjd med havsnivån så finns det 1000-tals
fiskar i röret. Dock är det kliniskt rent från spindlar och andra insekter.

Initiativtagaren Stefan Svensson, och hans grupp som driver
facebooksidan Gullberna Soptipp sedan ca 2 år tillbaka, hade till dagens
presskonferens bjudit in politiker och även ansvariga från
länsstyrelsen. Endast media och ett politiskt parti visade intresse
genom att närvara.

Den information som inkommit har skickats vidare till länsstyrelsen som
är tillsynsmyndighet samt till Karlskrona kommun. Aktionsgruppen menar
att kommunen inte riktigt vill engagera sig. Länsstyrelsen har ett
föreläggande rörande soptippen på sig. Vilket gör att de måste agera.

Genom åren har flertalet konsulter gjort utredningar om soptippens
framtid, dock har uppdragsgivaren kommunen/länsstyrelsen inte gjort
något konkret åt miljöbomben.

Gruppen känner till att Naturvårdsverket driver projekt om sanering av
gamla deponier och soptippar. En ansökan till Naturvårdsverket anser
aktionsgruppen är nödvändig.

Vidare tipsade en deltagare på presskonferensen om att i Stockholm har
man byggt en stor hall i Frihamnen där allt miljögiftigt från Stockholm
tas om hand och sorteras.

Aktionsgruppen ser inte bara problem utan har även ideer om hur man kan
sanera denna tickande miljöbomb som mest av allt tycks falla mellan alla
stolar.

Text och bilder

Suzanne Wernersson/Linslusfoto.se