Pantarholmskajen enkelriktas för fler parkeringsplatser

Pantarholmskajen enkelriktas för fler parkeringsplatser

Från och med måndagen den 14 januari enkelriktas trafiken på
Pantarholmskajen. Då går det endast att köra i nordlig riktning.

Enkelriktningen av Pantarholmskajen görs för att få fler
parkeringsplatser under det pågående bygget på Pantarholmen.

De nya parkeringsmöjligheterna behövs då parkeringsplatserna på Västra
Kvarngatan mellan Långgatan och Landsvägsgatan, vid garaget, tas bort.
Samtidigt blir vägen dubbelriktad igen. Förändringarna görs för bättre
framkomlighet för transporter under byggperioden.

Fler parkeringar kommer också att finnas på Karlskronalampans parkering.
Här gäller dock 12-timmarsparkering. Övriga parkeringar på Pantarholmen
kommer att vara 24-timmarsparkering.

Platser där det är tillåtet att parkera kommer att vara uppmärkta med
P-skyltar