Trafikolycka Lastbil/pb RV28

På måndagkvällen inträffade en trafikolycka på RV28 mellan Spjutsbygd och Nävragöl i norra Karlskrona. Totalt var en lastbil och två personbilar inblandade i olyckan som skapade en del oordning i trafiken

Inga allvarligare skador har dock rapporterats

Foto: Linslusfoto.se