Bocken vek sig för vinden

En av bockarna i Fridlevstad har vält i de kraftiga vindbyar som under lördagen drabbade östra Blekinge

Den landade på belysningen, men tycks i övrigt vara oskadd
Björn Hansson, ansvarig utgivare Linslusfoto