Lättvårdsambulanser gör akutambulanserna mer tillgängliga

Lättvårdsambulanser gör akutambulanserna mer tillgängliga

Landstinget Blekinge har skaffat två lättvårdsambulanser. De kommer att
ta hand om transporter mellan sjukhusen och på det sättet göra de
vanliga ambulanserna mer tillgängliga för akuta larm.

– Vi har många ambulanstransporter mellan sjukhus, både här i Blekinge
och utomläns som till exempel till Växjö eller Lund. Det är stabila
patienter som behöver vårdresurser under transporten, men inte en
akutambulans. Nu när lättvårdsambulanserna tar hand om dessa blir
akutambulanserna mer tillgängliga för akuta utryckningar, berättar
ambulanssjuksköterskan Ola Elmskog.

Landstinget har skaffat två lättvårdsambulanser som stationeras i
Karlskrona och de bemannas av ambulanssjuksköterskor. Bilen är en
ombyggd Mercedes Benz Vito som kan ta en liggande patient. Den har
nästan samma utrustning som akutambulanserna, med läkemedel och
övervakningsutrustning, men med några små skillnader.

– Om man jämför med sjukhusvården så kan man kalla akutambulansen för en
intensivvårdsavdelning på hjul och lättvårdsambulansen för en rullande
vårdavdelning, förklarar Ola Elmskog.

Det är SOS Alarm som i varje enskilt fall bedömer om lättvårdsambulans
eller akutambulans ska användas för transporten.

/Landstinget Blekinge har idag totalt tio akutambulanser stationerade i
länets fem kommuner. Nu finns dessutom två lättvårdsambulanser placerade
i Karlskrona och två bedömningsbilar (som inte kan ta patienter i bilen)
placerade i Karlshamn. De larmas alla vid behov ut av SOS Alarm./