Vattenläcka i Nättraby

Hushåll i Nättraby är just nu utan vatten på grund av en vattenläcka. Berörda adresser är Sieslättsvägen, Gårdsvägen, Orredalsvägen, Reséns väg, Måsvägen, Mjöviksvägen. Vatten kan hämtas i tank vid korsningen Gårdsvägen/Sieslättsvägen och vid vattenkiosken i Nättraby vid miljöstationen Åslätten.