Förvaltningschef Claes Wiriden lämnar sitt uppdrag

Förvaltningschef Claes Wiridén lämnar sitt uppdrag
Claes Wiridén har bett att få lämna sitt uppdrag som förvaltningschef vid socialförvaltningen med omedelbar verkan.

Läs mer på karlskrona.se