Lågt vattentryck i Kristianopel

Lågt vattentryck i Kristianopel
På grund av ett brott på en ledning är det för närvarande lågt vattentryck i Kristianopel.

Läs mer på karlskrona.se