12 meters fritidsbåt sjunker

I stadsmarinan i Karlskrona håller en 12 meters fritidsbåt på att sjunka. Inga människor skadade. Det har varit ett snabbt förlopp, då den var fullt sjöduglig i morse enligt ägaren. Räddningstjänsten och Kustbevakningen är på plats och klurar hur båten ska tas om hand.

Text och bild: Suzanne Wernersson /Linslusfoto.se

fritidsbat-stadsmarinan-kna