Räddningstjänsten har flyttat

Räddningstjänsten har flyttat in i nya brandstationen
Nu har räddningstjänsten tagit plats i sin nya brandstation vid Oskarsvärn. Samtidigt tas den nya påfarten på infartsleden i bruk.

Läs mer på karlskrona.se