Balansera mera och förebygg fallolyckor

Balansera mera och förebygg fallolyckor
Den 3 oktober kan du som är i åldern 55 år och uppåt gå på föreläsningar och delta i aktiviteter för att öka kunskapen om vad du kan göra för att förebygga fallolyckor i vardagen.

Läs mer på karlskrona.se