Faran över

Faran över för boende nära branden
Branden på bilskroten på Tennvägen är under kontroll och det är inte längre någon fara för allmänheten i området att vistas utomhus.

Läs mer på karlskrona.se