Nytt prisbasbelopp fastställt

Prisbasbelopp för 2019 fastställt
Regeringen fastställde den 6 september 2018 prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 46 500 kronor respektive 47 400 kronor för år 2019. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.
Ta del av artikeln på regeringen.se