Vägarbete Österleden

Vägarbete på infartsleden vid Oscarsvärn ger risk
Med start tisdag den 28 augusti kommer en fil på Österleden (väg 28) i riktning in mot Karlskrona, att vara avstängd för trafik. Räkna med längre restid och välj gärna alternativa sätt att ta dig till Karlskrona.

Läs mer på karlskrona.se