Karlskrona kommun vill bevara husbehovsfisket.

Karlskrona kommun vill bevara husbehovsfisket
Havs- och vattenmyndigheten lämnade i maj i år in ett förslag till regeringen om fiske för andra fiskare än yrkesfiskare. Med anledning av förslaget har Karlskrona kommun skickat en skrivelse till näringsdepartementet.

Läs mer på karlskrona.se