Upprustning lekplats

Upprustning av lekplats på Hasslö
Under vecka 33-40 är lekplatsen på Sörens väg på Hasslö avstängd för renovering. Förutom ny utrustning blir lekplatsen även tillgänglighetsanpassad.

Läs mer på karlskrona.se