Fortsatt bevattningsförbud

Fortsatt bevattningsförbud
Bevattningsförbud gäller fortfarande i delar av norra Karlskrona kommun. Vattenuttag i åar och sjöar kräver tillstånd av länsstyrelsen som även uppmanar alla markägare som kan att hjälpa till med bete för djuren.

Läs mer på karlskrona.se