Lekplatsen i Hoglands park

Lekplatsen i Hoglands park byggs om för att bli säkrare
Med anledning av en olycka på lekplatsen kommer delar av den så kallade balansbanan att tas bort.

Läs mer på karlskrona.se