Terrängbrand Marieberg

Vid 14-tiden på onsdagen larmades räddningstjänsten till en brand i
marieberg. Faran var dock snart över. Brandorsaken är ännu okänd, men
räddningstjänsten konstaterade att det i den backen låg mycket skräp.

Björn Hansson, Linslusfoto. se