Gräsbrand för tredje gången på några timmar – på i stort sett samma plats

Tre gånger under måndagen har räddningstjänsten larmats till den lilla byn Stuveryd utanför Fridlevstad där det brunnit i gräs och vegetation. 

Det är ca två timmar sedan som räddningstjänsten senast lämnade platsen. 
Nu när vi nådde platsen brann det med öppna lågor i gräset. Boende gjorde en strålande insats innan deltiden från Rödeby hann komma på plats
Björn Hansson, Linslusfoto. se