Brand i blomlåda mitt i festivalen

Tidig förmiddag började en blomlåda på en balkong på ett flerbostadshus på Drottninggaatan i Karlshamn att brinna. Faran var dock snabbt över och inga större skador på vare sig egendom eller personer uppstod.

Räddningskåren är dock full av beröm inför alla festivalbesökare som föredömligt steg åt sidan så räddningsfordonen skulle komma fram så smidigt det nu går mitt under Östersjöfestivalen

Björn Hansson, Linslusfoto.se