Värmebölja och hälsa

Värmebölja och hälsa

Värmebölja kan leda till olika problem för människors hälsa. Att
exponeras för värme medför olika risker för olika individer. Här finns
samlad information och nyttiga länkar om värmens effekter.

Riskgrupper är framförallt äldre, kroniskt sjuka, personer med
funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar vissa
mediciner som påverkar kroppens förmåga att anpassa kroppsvärme och
vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel
och neuroleptika.

Regeringen har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Ett möte
kommer att äga rum på Socialdepartementet på fredag den 20 juli med
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och
Landsting för att få en lägesbild av det myndigheterna gör bland annat
för de äldre i värmen.

Privatpersoner kan vända sig till sina respektive landsting och 1177
Vårdguiden för information och råd om olika hälsorisker kopplade till
värmeböljan.

Råd vid värmebölja på 1177 Vårdguidens webbplats
< www.1177.se/Skane/Nyheter/Nyhetsbehallare/Nationellt/Goda-rad-i-varmen-/>

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller målgruppsanpassade råd som kan
användas av kommuner, landsting, regioner och privata aktörer inom
vården och omsorgen.

Beredskap vid värmebölja på Folkhälsomyndighetens webbplats
<
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/>

Höga temperaturer kan påverka tillväxten av bakterier i dricksvatten och
livsmedel. På Livsmedelsverkets hemsida finns information och råd.

Torkan – frågor och svar på Livsmedelsverkets webbplats
<
www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/torkan-fragor-och-svar-om>