Torrt i skog och mark

Lägesbild, tisdagen den 17 juli klockan 15.00 gällande bränder i skog och mark:
För närvarande finns det 75 ärenden som klassificeras som Brand i terräng (att jämföra med normala nivåer på runt 40 ärenden).

Antalet 112-anrop föregående dygn (16 juli) uppgick till 12 215 stycken. Under perioden 1 maj till 15 juli inkom drygt nio procent fler samtal jämfört med samma period året innan.
De senaste 24 timmarna har 8 stycken Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) utfärdats. Av dessa gäller 4 fortfarande. Aldrig tidigare har så många VMA skickats ut under så kort tid.