Här finns Blekinges gårdsbutiker och plantskolor

Här finns Blekinges gårdsbutiker och plantskolor
Intresset för att handla lokalt är stort och för att underlätta för både besökare och medborgare har en karta tagits fram över Blekinges gårdsbutiker och plantskolor. Kartan finns att hämta på turistbyråerna i länet.

Läs mer på karlskrona.se