Fler tillfälliga trafikstopp på Österleden.

Fler tillfälliga trafikstopp på Österleden
Även på måndag och tisdag kommer delar av infartsleden i Karlskrona att vara avstängd för trafik vissa tider. Sedan en tid pågår sprängningsarbeten med anledning av en ny på- och avfart till den nya brandstationen vid Oskarsvärn.

Läs mer på karlskrona.se