Tillfälliga trafikstopp på Infartsleden

Tillfälliga trafikstopp på infartsleden
I dag, i morgon och på måndag kommer delar av infartsleden i Karlskrona vara avstängd för trafik under vissa tider. Anledningen är sprängningsarbeten vid Oskarsvärn.

Läs mer på karlskrona.se