Ingen trafik på gågatorna

Ingen trafik på gågatorna i sommar
Under sommarsäsongen stängs Ronnebygatan och Borgmästaregatan av för trafik mellan klockan 11.00-05.00. Under de timmarna på dygnet går det inte att köra in på gatorna. Avstängningarna gäller från och med den 20 juni.

Läs mer på karlskrona.se