Veterantåg genom Blekinge

På lördagseftermiddagen så skulle det köras ett ånglok genom Blekinge
från Karlskrona mot Kristianstad. Det lämnades en passus om att vid hög
brandfara skulle man istället använda ett ellok eller diesellok. Det var
också så det blev. Bilden är tagen i Nättraby.

Text och bild

Suzanne Wernersson, Linslusfoto.se