Vägarbeten på Österleden

Vägarbeten på Österleden

Onsdag den 25 april påbörjas flera vägarbeten på och kring Österleden.
Asfalteringsarbeten planeras pågå till och med den 9 maj och kan
innebära att filer stängs av och att trafik leds om.

Läs mer på karlskrona.se