Skärpta krav på fordon som parkerar på Heliumgatan

Pressmeddelande från Karlskrona kommun.
De fordon som parkerar på Heliumgatan vara besiktigade, registrerade och skattade. Från och med den 15 maj gäller att de fordon som inte uppfyller kraven flyttas på ägarens bekostnad.
Läs mer på karlskrona.se