Uppdatering Nättraby

Det har nu visat sig att det var en bil i ett garage som brunnit. De boende hade själva hållt branden i schack med hjälp av pulversläckare och trädgårdsslang tills räddningstjänsten nådde fram.
Tack vare de boendes insats var det aldrig någon större fara för resten av byggnaden.
Räddningstjänsten är mycket nöjda med den första insatsen och ger villaägarna mycket beröm
Björn Hansson, Linslusfoto