På Palmsöndagen återinvigdes Fredrikskyrkan i Karlskrona

På Palmsöndagen återinvigdes så Fredrikskyrkan i Karlskrona. En mycket stor händelse inom kyrkans värld i Karlskrona. Biskop Johan Tyrberg var den som ledde återintåget i Fredrikskyrkan på Stortorget i Karlskrona, detta efter en renovering som pågått i två år.
Fredrikskyrkan var fullsatt, därför hade man ordnat med videolänk till Trefaldighets kyrkan, därifrån kommer ett par av bilderna.