Nyinvigning av kyrka

Idag gjorde stadsförsamlingen stor familjefest av återinvigningen av den ombyggda Fredrikskyrkan på Stortorget i Karlskrona. Flertalet körer, konfirmander, volontärer och till och med biskop Johan Tyrberg var där. Kyrkan var fullsatt av en nyfiken allmänhet och för att kunna ta emot alla människor hade dagen till ära en videolänk med storbildsskärm ordnats till torgets andra kyrka, den mäktiga Tyska kyrkan

Arbetet med att bygga om och renovera Fredikskyrkan har tagit några år och inte varit helt problemfritt. Länge var kyrkan och Länsstyrelsen oense om att man ville plocka bort kyrkobänkarna. Till slut enades man i Kammarrätten om att två rader bänkar skulle bevaras

Svenska kyrkan har en ny strategi att så mycket verksamhet som möjligt ska samordnas i själva kyrkobyggnaden. Övriga byggnader ska i möjligaste mån avyttras. Nya Fredrikskyrkan är ett väldigt tydligt exempel på detta. Den har blivit, som kyrkan själva uttrycker det, multifunktionell. Man har lagt in golvvärme,installerat ett podium som går att höja och sänka, byggt nya arbetsrum med glasväggar på läktarna, ersatt de gamla kyrkobänkarna med stolar för att få en mer flexibel lösning och man har renoverat valven, dopfunt och kor.

Text: Björn Hansson, Linslusfoto.se