Lyckeby kunskapscentrum

Delar av Lyckeby Kunskapscenter, LKC, håller stängt måndag den 5 mars
På grund av inbrott håller delar av LKC stängt måndagen den 5 mars. Undervisningen är inställd för alla elever i årskurs 2 och 3 samt 7, 8 och 9.
Eleverna bör inte komma till skolan eftersom de lokaler som de använder ska undersökas av polisen. Skulle elever ändå komma till skolan finns personal på plats och tar hand om dem.
Undervisningen för elever i årskurs F-1 och 4-6 sker som vanligt.
För mer information
Charlott Swärdh
0455 30 38 25